کلیدواژه‌ها: علی‌اکبر هاشمی

سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج