کلیدواژه‌ها: علی علیه السلام

تشویق به عفو عمومی در مراسم سوگند پرسنل شهربانی