منع آسیب زدن به کاخ‌های شاهنشاهی

آیت‌الله طالقانی در پیامی که ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۷، یعنی دو روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، صادر کرد، بر اهمیت نگهداری از کاخ‌های شاه به عنوان مظاهر رژیم ستمشاهی، تأکید کرد. او همچنین از اظهار وفاداری برخی فرماندهان ارتش نسبت به انقلاب، ابراز خرسندی کرد اما نسبت به توطئه‌های احتمالی عناصر سرسپرده رژیم قبل هشدار داد.