کلیدواژه‌ها: فرماندهان خائن

حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب