کلیدواژه‌ها: فرهنگ استبدادی

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸