کلیدواژه‌ها: فرهنگ استعماری

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸
نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ حجاب اجباری
نقد آیت‌الله طالقانی بر فرهنگ استعماری