کلیدواژه‌ها: فلسفۀ تاریخ

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۸)