کلیدواژه‌ها: فلسفۀ یونان

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۶)