کلیدواژه‌ها: قطع دست دزد

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)