کلیدواژه‌ها: قیام تبریز

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۲)