کلیدواژه‌ها: قیام قم

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۲)