کلیدواژه‌ها: لیبی

دیدار هیأت‌هایی از لبنان، پولیساریو و لیبی با آیت الله طالقانی