کلیدواژه‌ها: لیبی

نظر طالقانی دربارۀ سرنوشت امام موسی صدر
دیدار هیأت‌هایی از لبنان، پولیساریو و لیبی با آیت الله طالقانی