کلیدواژه‌ها: مبارزۀ مسلحانه

تأکید بر لزوم حمایت مردم از ارتش
نقد آیت‌الله طالقانی بر ایدئولوژی‌های وارداتی