کلیدواژه‌ها: مجتبی طالقانی

تقدیر از حمایت مردم بعد از دستگیری فرزندان
دعوت به آرامش بعد از دستگیری فرزندان
آیت‌الله طالقانی در تبعیدگاه زابل و بافت