کلیدواژه‌ها: مجلس شورای ملی

آیت‌الله طالقانی در مجلس خبرگان قانون اساسی
سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸