کلیدواژه‌ها: مجلس شورای ملی

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸