کلیدواژه‌ها: محاکمۀ عادلانه

درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی