کلیدواژه‌ها: محمدرضا طالقانی

آیت‌الله طالقانی در تبعیدگاه زابل و بافت