کلیدواژه‌ها: محمدعلی رجایی

اقامۀ نمازهای عید فطر پیش از انقلاب