کلیدواژه‌ها: محیط زیست

دعوت مردم به مشارکت در طرح شهرداری تهران برای پاکسازی معابر شهری
درخواست برای خودداری از صید بی‌رویۀ ماهی
توصیه آیت‌الله طالقانی به همکاری در پاکسازی معابر شهری
اعلام حرمت شرعی هرگونه تجاوز به اراضی عمومی و مناطق جنگلی