کلیدواژه‌ها: مردم

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۷)
حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی برای تشکیل شوراهای محلی
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الناس
درس‌های قرآنی؛ استعانت