کلیدواژه‌ها: مستضعفین

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸
مسئلۀ ربا در اسلام