کلیدواژه‌ها: مستضعف

دعوت به حضور در مراسم سالگرد قیام ۳۰ تیر
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۲)
دعوت مردم به مشارکت در طرح شهرداری تهران برای پاکسازی معابر شهری