کلیدواژه‌ها: مستضعف

دعوت به حضور در میدان بهارستان
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۲)
دعوت مردم به مشارکت در طرح شهرداری تهران برای پاکسازی معابر شهری