کلیدواژه‌ها: مستکبرین

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸