کلیدواژه‌ها: مقام رب

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۱)