کلیدواژه‌ها: ملت

طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی برای تشکیل شوراهای محلی
سلسله جلسات تفسیر قرآن برای انجمن اسلامی دانشجویان (۴ آذر تا ۱۲ اسفند ۱۳۲۸)؛ تفسیر سورۀ بقره، جلسۀ چهل‌وچهارم الی آخر: انسان، اجتماع و دین