کلیدواژه‌ها: مهدی بازرگان

ضیافت افطار آیت‌الله طالقانی برای اعضای دولت موقت
تشریح مسائل نظام سیاسی بعد از انقلاب
عدم دخالت در انتصاب‌های حکومت انقلابی
حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب
زندانی شدن آیت‌الله طالقانی در دهۀ چهل
درس‌های قرآنی؛ واقعۀ بزرگ تاریخی عاشورا (مجموعه هفت سخنرانی)
بازدید از روستای حسین‌آباد از توابع بویین زهرا
اقامۀ نمازهای عید فطر پیش از انقلاب