کلیدواژه‌ها: موضع گیری

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸