کلیدواژه‌ها: میرزا خلیل کمره ای

آیت‌الله طالقانی در جمع علما