کلیدواژه‌ها: ناآرامی های کردستان

سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج