کلیدواژه‌ها: نظام استضعاف

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)