کلیدواژه‌ها: نقده

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه دوم
پیام آیت‌الله طالقانی به مردم نقده