کلیدواژه‌ها: نقش روحانیت

تشریح مسائل نظام سیاسی بعد از انقلاب
نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ انقلاب و حکومت اسلامی