کلیدواژه‌ها: نهضت انقلابی

هشدار درباره آزار رساندن به مردم عادی و مسیحیان