کلیدواژه‌ها: پایگاه هوایی دزفول

درخواست پاسخگویی فرماندهان نیروی هوایی
اعلام حرمت شرعی هرگونه تجاوز به اراضی عمومی و مناطق جنگلی