کلیدواژه‌ها: پرهیز از خشونت

پیام آیت‌الله طالقانی به مردم نقده
پیام به مردم دربارۀ تأخیر در بازگشت امام از تبعید
پیام آیت‌الله طالقانی به مناسبت آغاز محرم