کلیدواژه‌ها: کتاب طبایع‌الاستبداد

کواکبی و استبداد