کلیدواژه‌ها: کوفه

درس‌های قرآنی؛ واقعۀ بزرگ تاریخی عاشورا (مجموعه هفت سخنرانی)
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ ولادت امام علی (ع)