کلیدواژه‌ها: کومله.

سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج