منبع: کتابخانه ملی

تشییع پیکر آیت‌الله طالقانی از دانشگاه تهران تا بهشت زهرا
وداع با پیکر آیت‌الله طالقانی در دانشگاه تهران
خطبه‌های طالقانی در آخرین نماز جمعه
آیت‌الله طالقانی در مجلس خبرگان قانون اساسی
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه سوم
یادبود علی شریعتی
سخنرانی مدرسۀ فیضیه
سخنرانی آیت‌الله طالقانی در جمع مردم سنندج
سخنرانی بر مزار مصدق