منبع: کتابخانه ملی

سخنرانی در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ تهران
تشییع پیکر آیت‌الله طالقانی از دانشگاه تهران تا بهشت زهرا
وداع با پیکر آیت‌الله طالقانی در دانشگاه تهران
خطبه‌های طالقانی در آخرین نماز جمعه
آیت‌الله طالقانی در مجلس خبرگان قانون اساسی
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه سوم
یادبود علی شریعتی
سخنرانی مدرسۀ فیضیه
مراسم بازگشایی حسینیه ارشاد
سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج
سخنرانی بر مزار مصدق