آخرین ادوار اسلام

معرفی: آیت‌الله طالقانی در سخنرانی‌ای که متن آن در مجلۀ نور دانش منتشر شده، دربارۀ ویژگی‌ها و رخدادهای دوره‌های پنجم و ششم که از آخرین دوره‌های سیر تاریخی اسلام هستند و دورۀ پراکندگی و انحطاط مسلمانان است، نوشته و شرایط مسلمانان را در این دوران وصف کرده است.
تاریخ ایجاد اثر: 1326/08/28
منبع مورد استفاده: مجلۀ نور دانش، سال اول، شمارۀ نهم، ۲۸ آبان ماه ۱۳26 شمسی، محرم ۱۳6۷ قمری، نوامبر ۱۹۴۷، صفحه 250 و ۲۵۱
منابع دیگر: مناره‌ای در کویر؛ مجموعه مقالات آیت‌الله طالقانی، جلد اول (توحید و استبداد)، محمد بسته‌نگار، چاپ اول، 1377، انتشارات قلم، 263-266

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *