ترجمۀ مبحث گیاه‌شناسی از کتاب «شفا»ی ابوعلی سینا

معرفی: این متن ترجمۀ مبحث گیاه‌شناسی از بخش طبیعیات کتاب «شفا» نوشته‌ی ابوعلی سیناست که آیت‌الله طالقانی آن را ترجمه کرده و در سال‌های 1321 و 1322 در مجله‌ای به چاپ رسانده است. خود آیت‌الله طالقانی بر این ترجمه، مقدمه‌ای نوشته است که در آن هدف از این ترجمه را بهره بردن از میراث دانشمندان اسلامی و نشان دادن فلسفه‌ی نهفته در آن عنوان کرده است.
تاریخ ایجاد اثر: 1321-1322
منبع مورد استفاده: مجلۀ آموزش و پرورش، نامه‌ی ماهانه فنی و رسمی (وزارت فرهنگ از انتشارات اداره کل نگارش)، سال دوازدهم، شمارۀ پنجم، ششم و هفتم، مرداد، شهریور و مهر 1321، صفحه 40 الى 52 وهمان، سال سیزدهم، شمارۀ یک، دو و سه، فروردین و اردیبهشت و خرداد 1322، صفحه ۳۴ الى ۴۹.
منابع دیگر: مناره‌ای در کویر؛ مجموعه مقالات آیت‌الله طالقانی، جلد اول (توحید و استبداد)، محمد بسته‌نگار، چاپ اول، 1377، انتشارات قلم، صص 59-94.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *