درس‌های قرآنی؛ استعانت

معرفی: این متن از جمله سخنان آیت‌الله طالقانی است که در دهۀ چهل شمسی (از شهریور 1343 الی اردیبهشت 1344) زندان قصر ایراد کرده است. ایشان در این سخنان که در تاریخ هفتم آبان ماه 1343 ایراد شده، با استفاده از مفهوم استعانت کوشیده‌اند پاسخی به اضطراب‌های بشری بدهند. آیت‌الله طالقانی در زمانی که در زندان به سر می‌برده، به صورت منظم و نیز پراکنده سخنانی در چارچوب درس‌آموزی از قرآن و بهره‌گیری از مضامین آن برای زندگی روزمره انسان‌ها ایراد کرده است که بخش منظم آن در کتاب پرتوی از قرآن به صورت تفسیر قرآن و بخش پراکندۀ آن بعدها ذیل بخش «با قرآن در زندان» در کتاب «درس‌های قرآنی» منتشر شده است. این متن‌ها بر اساس یادداشت‌های شخصی محمدمهدی جعفری از آن سخنرانی‌ها تهیه شده که دربارۀ آن چنین توضیح داده است: «آنچه در این بخش به نظر خواننده می‌رسد، پس از چهل سال (از 1343/06/19) از دفتری به خط ناخوانای این کمترین استخراج شده است که خودم نیز بعد از چهل سال آنها را به زحمت می‌خواندم و کلمات و جملات را از روی حدس و گمان شخصی به هم ارتباط می‌دادم. لذا این مطالب را نه می‌توان «تقریرات» آیت‌الله طالقانی دانست و نه سخنرانی‌های ضبط شدۀ ایشان به حساب آورد. بلکه برداشت‌هایی است، غالباً نقل به مضمون، از این کمترین که گاه برای تکمیل جمله‌ای و مطلبی از خاطرۀ دچار پیری شده، و احیاناً به فراموشی افتاده، سود جسته‌ام و گاه نیز از منابعی استفاده شده است.»
تاریخ ایجاد اثر: 1343/08/07
منبع مورد استفاده: مجموعه آثار آیت‌الله طالقانی، جلد 1، کتاب درس‌های قرآنی (با قرآن در زندان، در خانواده، در صحنه)، به کوشش مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی از نشر شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ دوم 1387، صص 108 تا 111

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *