منبع: شرکت سهامی انتشار

درس‌های قرآنی؛ مایۀ جهنم در خود انسان است
ضیافت افطار آیت‌الله طالقانی برای اعضای دولت موقت
مراسم افطار شهرداری تهران
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۱)
سخنرانی شب قدر ۲۳ رمضان ۱۳۵۸
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۰)
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۹)
سخنرانی آیت‌الله طالقانی به مناسبت سالگرد قیام ۳۰ تیر
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۸)
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۷)
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۶)
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۵)