سخنرانی عید قربان در زندان قصر

معرفی: اثر حاضر، متن سخنرانی آیت‌الله طالقانی به مناسبت عید قربان است که در سوم اردیبهشت ماه 1343 و پس از نماز عید، در بند چهار زندان قصر ایراد شده است. او در این سخنرانی پس از شرح معنای عید و انواع آن، به تفصیل درباره اعمال حج و معانی آنها و نیز جایگاه عید قربان توضیح می‌دهد. طالقانی سخنانش را با بحث دربارۀ نسبت قیام امام حسین(ع) و حج به پایان می‌رساند.
تاریخ ایجاد اثر: 1343/02/03
منبع مورد استفاده: «عید قربان، قربانیان راه حق»، سید محمود طالقانی، هفتمین سالانه مکتب تشیع، اردیبهشت 1344، صص 111 تا 126.
منابع دیگر: کتاب جهاد و شهادت و سه مقالۀ دیگر، سید محمود طالقانی، به همت بنیاد فرهنگی آیت‌الله طالقانی، انتشارات قلم، چاپ دوم، شهریور 1359، صص 27 تا 37.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.