شرحی بر تنبیه الامه و تنزیه المله

معرفی: کتاب تنبیه الامه و تنزیله المله نوشتۀ آیت‌الله نائینی است که در سال 1327 قمری (1288 شمسی) نگارش یافته است. آیت‌الله طالقانی در سال 1334 ضمن تجدید چاپ این کتاب مقدمه‌ای برای آن می‌نویسد و نگاه اسلام به حکومتداری و نهضت مشروطه را به اختصار شرح می‌دهد. همچنین پانویس‌هایی بر متن کتاب می‌افزاید که هم فهم کتاب را، که زبانی کهنه و فنی دارد، برای مخاطب امروزی آسان می‌کند و هم عملاً شرح و تفسیری بر این اثر ارزشمند ارائه می‌دهد.
تاریخ ایجاد اثر: تیر 1334
منبع مورد استفاده: کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله یا حکومت از نظر اسلام، تألیف محمد حسین نائینی به ضمیمه مقدمه و پاصفحه و توضیحات به قلم محمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1378.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *