کلیدواژه‌ها: آمریکا

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه اول
دعوت به حضور در مراسم سالگرد قیام ۳۰ تیر
حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی
تأکید بر مشروع بودن دفاع از خود در برابر تهدیدات
بررسی عواقب کودتای احتمالی ارتش علیه انقلاب
نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ دولت بختیار