کلیدواژه‌ها: آمریکا

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه اول
دعوت به حضور در میدان بهارستان
حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی
بررسی عواقب کودتای احتمالی ارتش علیه انقلاب
نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ دولت بختیار