کلیدواژه‌ها: آیت‌الله مدرس

طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی