پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶ و ۷

متن حاضر تفسیر آیات ۶ و ۷ سورۀ بقره به قلم آیت‌الله طالقانی است که در جلد اول کتاب پرتوی از قرآن تقریر شده است. این جلد شامل تفسیر جزء اول قرآن کریم یعنی سورۀ حمد و آیات ۱ تا ۱۴۳ سورۀ بقره است. طالقانی در این بخش از کتاب پس از نظری به لغات و کلمات این دو آیه، به تفسیر آنها پرداخته است.
کتاب‌ «پرتوی از قرآن» در شش جلد از مهمترین آثار آیت‌الله طالقانی است. او راه رهایی مسلمانان از تفرقه و نیز راه رستگاری انسان را در ناملایمات و گمراهی‌های عصر مدرن، بازگشت به قرآن کریم می‌دانست. بنابراین پس از سال‌ها تفسیر شفاهی قرآن بر منبر و در جلسات مختلف، از سال ۱۳۴۱ تصمیم گرفت یک مجموعه تفسیر را به رشته تحریر درآورده و منتشر کند.