کلیدواژه‌ها: امام علی (ع)

سخنرانی شب قدر ۲۳ رمضان ۱۳۵۸
سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸
دختر نبوت، زوجۀ عظمت، بانوی عصمت، مادر شهادت