کلیدواژه‌ها: بیانیه

طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی برای تشکیل شوراهای محلی
پیام آیت‌الله طالقانی به مردم نقده
پیام آیت‌الله طالقانی به مناسبت حوادث گنبد کاووس
درخواست برای خودداری از صید بی‌رویۀ ماهی
پیام به ارتشیان با عنوان فرزندان عزیز ایران
پیام به مردم دربارۀ تأخیر در بازگشت امام از تبعید
پاسخ به پیام امام خمینی پس از آزادی از زندان